Архив публикации

Що е то етика?

Тук публикуваме препечатки от различни чуждестранни и български медии в областта на правосъдието, съдебната реформа и върховенството на закона. Очакваме и вашите предложения на contact@judicialprofiles.bg

През м. май 2013 г. Santa Barbara Independent стартира колонка Street Ethics на Benjamin Bycel, адвокат и писател, основаващ изпълнителен директор на Етичната комисия на Лос Анджелис и на наскоро обновената Етична служба на Кънектикът, участник като експерт по дела, свързани в политическа и правна етика.

Целта на колонката е даде перспективата на автора по различни въпроси и етични дилеми, зададени от самите читатели на адреса на изданието. Съзнавайки и заявявайки, че няма и не може да бъде даден категоричен отговор на тези въпроси, авторът предлага да постави рамки на въпроса, да предложи няколко етически концепции и да стимулира дискусия сред читателите, които се интересуват от етичните проблеми.

Запитан от редактора на изданието обаче как точно дефинира етиката, Bycel се замисля, че не разполага с формулирано ясно и точно определение, което не използва термина етика, за да опише самото себе си. Отдава това на твърде дългата си практика като адвокат. Той препрочита избрани идеи и мисли за етиката на Сократ, Аристотел, Платон, Кант, и много други. Ясно му е, че думата „право” няма място в дефиницията на етика. Писаните закони, макар да отразяват обществени ценности, не са етични стандарти. Придържайки се към закона, казва той, може да отървете затвора, но това не значи непременно, че поведението ви е етично. Обратното е също вярно. Нарушаването на закона може да ви изпрати в затвора, но вие може да сте постъпили етично.

Етиката, заключава авторът, е набор от вярвания и принципи на личност или група от хора, които определят кои човешки взаимоотношения според тях са правилни или погрешни. Всеки от нас се придържа, повече или по-малко, към такива етични стандарти. В по-голямата част от времето тези вярвания определят етичните параметри на нашето мислене и поведение и ние изпитваме малко затруднения. Етична дилема се появява, когато етичните ни вярвания не дават достатъчно ясно разрешение на даден проблем.  Целта на автора на колонката е да води разговори с читателите за тези етични дилеми. В първата си публикация дори задава примерна дилема. „Вие сте образован, опитен професионалист с добри умения в писането. Синът ви кандидатства в колеж. Макар да е добър на тестове, писането на есета не му се отдава така добре. Той ви моли да погледнете есето. Вие смятате, че е ужасно. Доколко ще му помогнете – ще посочите очевидните недостатъци, ще му напишете план на есето, ще пренапишете съчинението, ще го оставите да го предаде в този вид и да се надява на късмета си? Смятате ли, че помощта ви би довела до това вашият син да бъде приет, а друго дете със същите оценки да не бъде, тъй като родителите му нямат вашия опит и умения и не могат да помогнат с есето? Този казус бива обсъден в следващата публикация. След това се задава друг от автора или от самите читатели, които вземат участие в дискусията под формата на мнения и коментари под публикацията.

Публикациите от колонката можете да проследите тук (на английски език).