Несменяемостта в очакване на отговори...

22.05.2013 | Несменяемост

Придобиването статут на несменяемост е една от наблюдаваните по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения процедури, спрямо която проекта цели да постави акцент. Страницата предоставя ключова информация относно института. 
Към момента тя събира на едно място:
- подробно описание на процедурата и информация за разискването и състава на предходния Висш съдебен съвет в под формата на наратив; 
- Закона за съдебната власт и Методиката за атестиране на съдии, прокурори, следователи, административни ръководители и техните заместници като приложения (вж. Нормативна уредба); 
- профили на съдии, които по покана на БИПИ се включиха в тази фаза на проекта, давайки своите съгласие и съдействие за съставяне на техните профили и не на последно място, 
- техни мнения и становища относно института и процедурите по атестиране въобще, отразени в анкетните листове за самооценка, които са неразделна част от профилите им.

Тепърва страницата ще се развива и ще представя нова информация. За предложения и коментари пишете ни на contact@judicialprofiles.bg

« Обратно към Несменяемост
Любопитно

Що е то етика?

През м. май 2013 г. Santa Barbara Independent стартира колонка Street Ethics на Benjamin Bycel, адвокат и писател, основаващ изпълнителен ...
Прочети »