За БИПИ

Проектът се осъществи в периода 2011 - 2016 и към момента Judicialprofiles.bg служи като архив на извършените дейности. Актуална информация за дейността на БИПИ на bili-bg.org. 

Фондация Български институт за правни инициативи (БИПИ) е независима неправителствена организация, която работи за  утвърждаването на върховенството на правото - Rule of Law в България и региона на Югоизточна Европа и Черно море. БИПИ е наследник на българския офис на Американска асоциация на юристите и нейната програма за Централна и Източна Европа (ABA CEELI, понастоящем АBA ROLI), която през 2006 г. приключи своята дейност в страната след повече от 15 години работа в областта на правната и съдебна реформа.  Финансирането на БИПИ се осъществява изключително от международно признати институционални донори.

Основните посоки на работа на Института са насочени към подпомагане на съдебната реформа и утвърждаване на доброто управление в областта на правосъдието, чрез прилагане на решения, основани на най-добрите постижения на международната практика.  

БИПИ  влага и значителни усилия в използването на интердисциплинарни подходи и методологии. Особен акцент поставяме върху разширяването на обществената подкрепа относно съдебната реформа, както и по-пълната мобилизация на ресурсите в гражданския сектор.