Мисия

Проектът се осъществи в периода 2011 - 2016 и към момента Judicialprofiles.bg служи като архив на извършените дейности. Актуална информация за дейността на БИПИ на bili-bg.org. 

Както към 2011 г., така и през 2017 г. съществува неразбиране за работата на съдията, ролята на административния ръководител и критериите за оценка на техния труд. Мнозинството добри и компетентни магистрати, отдадени на професията си, остават скрити за широката общественост. 

В отговор на тези проблеми, проектът „Инициатива за прозрачни съдебни назначения” (ИПСН) имаше за цел: да подпомогне утвърждаването принципите на обективност и прозрачност в процедурите по назначения на магистрати на ръководни длъжности в звената на съдебната система; да допринесе  в усъвършенстването на различните етапи в кариерните процедури, както и да подкрепи магистратите с високи професионални и нравствени качества. 

Дейността по проекта бе съсредоточена в изграждането на публични представяния (профили) на съдебни кандидати за административно-ръководни длъжности в звената на съдебната система. В рамките на проекта са публикувани 274 профили по методологията на ИПСН. Бяха съставени такива на всички номинирани за изборни членове на Висшия съдебен съвет по време на кампанията през 2012 г. Тогава за пръв път в България организирахме онлайн изслушвания на кандидати от съдийската квота -  удобно архивирани в judicialprofiles.bg. Публично представени бяха и всички номинирани за членове на Конституционния съд, считано от 10.05.2012 г. до 01.01.2017. В рамките на ИПСН се изготвиха и профили на магистрати, на които предстоеше да добият статут на несменяемост. Проектът постави акцент върху повишаване на общественото доверие в начина на управление на съдебната власт и подобряване имиджа на правосъдието в България. Дейностите по ИПСН са съобразени с конституционните и законови принципи, гарантиращи статута на магистратите, функциите на съдебната власт, както и защитата на личните данни. През 2012 г. Програма Достъп до Информация награди БИПИ със ЗЛАТЕН КЛЮЧ за активната работа в сферата на правосъдната реформа и в частност работата по ИПСН по случай „Деня на правото да знам”. Две години по-късно проектът бе отбелязан в Доклада на групата GRECO към Съвета на Европа като единствената добра практика за борба с корупцията в частта за България.

Основното средство, което проектът използва за постигането на тези цели, е гражданско наблюдение върху ключовите етапи при формиране на управлението на съдебната система и съдийските  кадри. Моделът на такова гражданско наблюдение е заимстван от опита на утвърдени демокрации, почива на обективни критерии и борави единствено с проверима информация.