Изслушвания ВСС 2012

Видео архив от изслушванията на номинираните за членове на Висшия съдебен съвет пред Общите делегатски събрания на съдии, прокурори и следователи
Онлайн изслушвания, фасилитирани от БИПИ (АРХИВИРАНИ)

По-долу виждате архивираната страница на онлайн изслушванията на представители от професионалната квота, които БИПИ фасилитира по повод избора на нов ВСС през 2012 г. Чрез тях се  разгърна допълнителен форум, на който номинираните имаха възможност да представят своите виждания за дейността им като евентуални членове на новия ВСС, личностните си качества и  най-вече, да отговорят на различни въпроси, задавани от магистрати от цялата страна. Архивираната страница включва регламента и календара на онлайн изслушванията, профили на заявилите да вземат участие и съответното видео към тях. 


ВИДЕО Емилия Нашева
ВИДЕО Денчо Стоянов
ВИДЕО Огнян Басарболиев
ВИДЕО Калин Калпакчиев избран за член на ВСС, действащ от 03.10.2012 г.
ВИДЕО Ерик Василев
ВИДЕО Юлия Ковачева избранa за член на ВСС, действащ от 03.10.2012 г.
ВИДЕО Георги Асенов
ВИДЕО Людмил Петков
ВИДЕО Владимир Вълков
ВИДЕО Милчо Генжов

Регламент на изслушванията

Изслушванията на кандидатите за изборни членове от квотата на съдебната власт се извършват само при изявено съгласие от тяхна страна. Те ще бъдат предавани в реално време в интернет, а впоследствие ще бъде достъпен и архив с техни записи.

БИПИ не участва пряко в процеса по изслушванията, а единствено предоставя форум, чрез който номинираните да представят своите възгледи за администриране на съдебната система, както и професионалните и личните си качества. В същото време се дава възможност на тези, които ще бъдат пряко повлияни от управлението на ВСС - магистратите от цялата страна, да отправят към кандидатите релевантни в това отношение въпроси. Разработените по – долу правила не дават възможност за наличие анонимни питания, а нецензурирани и извън предмета на изслушванията въпроси ще бъдат заличавани.

Въпросите, отправяни към кандидатите ще бъдат задавани от техни колеги – представители на съдебната власт. След изчерпване на въпросите на магистратите Антоанета Цонева от панела ще постави и въпроси, зададени на фейсбук страница "За добро управление на съдебната система".

Процесът на това своеобразно „интервю” се осъществява чрез изпълнението на следните стъпки:

 1. Първоначална регистрация на желаещия да зададе въпрос съдия, прокурор или следовател. Тя се извършва след регистрация в секция „Попитай кандидатите за ВСС”;
 1. След регистрация, БИПИ осъществява връзка с конкретния магистрат с цел удостоверяване на неговата самоличност;
 1. Задаване на въпроси преди или по време на самото изслушване чрез специално предоставената онлайн форма за отправяне на питания. Това е възможно само след въвеждане на съответното потребителско име и парола. Въпросите се поставят по ред на постъпване, като Панелът (вж. т.6) може да обобщава повтарящи се въпроси. На питания, зададени по време на изслушването, ще
  бъде даван отговор след изчерпване на предварителните и ако остане време;
 1. Авторите на въпросите се идентифицират с имената си и професионалното си качество;
 1. Участие на Панел, състоящ се от професионалисти, свързани със седебната система: представители на неправителствения сектор, медиите и др.;
 1.  Панелът:
 • решава възникнали проблеми, свързани с релевантността и броя на въпросите, както и евентуални съображения, свързани със защита личните данни на трети лица и спазването на приложимите законови, етични и други норми;
 • осигурява спазване на предвиденото време за изслушването;
 • може да поставя уточняващи въпроси с оглед осигуряване на максимално информативни и релевантни отговори;
 • ако не са постъпили достатъчно въпроси от регистрирани за участие магистрати, панелистите могат да поставят свои въпроси до изчерпване на предвиденото време.

Време на изслушването: 60 минути с възможност за удължаване с 30.

Виж повече
Календар
13.08 - 30.08   Поетапна публикация на профилите
16.08 - 12.09   Регистрация за задаване на въпроси
10.08 - 04.09   Заявяване за участие в изслушването
23.08 - 04.09   Поетапно обявяване на списък с участници
                        и време на изслушванията
10, 12 и 13.09 Провеждане на изслушванията
СПИСЪК НА КАНДИДАТИ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ИЗСЛУШВАНИЯТА
Име Дата
Емилия Костадинова Нашева
Квота: Съдии
10/09/12  
Денчо Здравков Стоянов
Квота: Съдии
10/09/12  
Огнян Илиев Басарболиев
Квота: Прокурори
10/09/12  
Калин Иванов Калпакчиев
Квота: Съдии
12/09/12  
Ерик Богомилов Василев
Квота: Съдии
12/09/12  
Юлия Емилова Ковачева
Квота: Съдии
12/09/12  
Георги Методиев Асенов
Квота: Прокурори
12/09/12  
Людмил Вътов Петков
Квота: Прокурори
13/09/12  
Владимир Григоров Вълков
Квота: Съдии
13/09/12  
Милчо Иванов Генжов
Квота: Прокурори
13/09/12  
 • Съдии
 • Прокурори
СЪСТАВ НА ПАНЕЛА ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

Пенчо Пенев – Бил е дългогодишен съдия, ръководител на направление в Министерството на правосъдието, министър на правосъдието и на вътрешните работи, депутат във Великото народно събрание, член на Конституционния съд, директор на Националния институт по правосъдие. Към момента се занимава с преподавателска дейност.

Антоанета Цонева – Председател на Управителния съвет на Сдружение "Институт за развитие на публичната среда" 

Мирела Веселинова – главен редактор на сп. „Правен свят”