Избор председател АдмС Русе

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Съдия Елга Цонева е преизбрана за председател на Административен съд Русе

Дата: 26.01.2012

Елга Цонева бе преизбрана с пълно мнозинство от Висшия съдебен съвет за втори мандат като ръководител на съда на днешното заседание на съвета.