Избор председател АдмС София - град

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Радостин Радков е новият председател на АССГ

Дата: 19.01.2012

С 18 от 22 възможни гласа, Радостин Радков беше избран от ВСС за председател на Административен съд - София град. Пламен Горелски получи  един глас в своя подкрепа.