Избор председател АдмС Бургас

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Таня Евтимова беше избрана за председател на АдмС Бургас

Дата: 19.01.2012

Таня Евтимова беше избрана за Административен ръководител - Председател на Административен съд Бургас. Тя остана единственият кандидат за поста, след като Диана Петкова, Кирил Стоянов и Станимир Христов се отказаха от участие. Евтимова получи 21 от общо 22 гласа, като един от членовете се въздържа.