Избор председател АдмС Разград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС гласува доверие на И.Стоева, Д.Петкова и Ю.Трифонова

Дата: 08.03.2012

На днешното заседание на Висшия съдебен съвет Ива Ковалакова-Стоева бе одобрена за председател на Административен съд-Разград. Диана Петкова започва нов мандат начело на АС-Ямбол, а Юлита Георгиева-Трифонова ще оглави Районен съд-Берковица