Избор председател Районен съд Хасково

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Насрочени избори за председател на РС Кула и РС Хасково

Дата: 19.07.2012

На 19 юли 2012 г. Висшият съдебен съвет ще проведе избор на Административен ръководител - Председател на Районен съд - Кула и Районен съд - Хасково.

Кандидат-председатели на РС Кула са Петър Живков и Цветелина Кържева. За председателското място в РС Хасково ще се борят Мария Ангелова и Маргарит Камбуров.