Избор председател Районен съд Кула

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС обяви 16 януари за дата на избор на административен ръководител на Районен съд Кула. Цветелина Кържева се отказа от участие.

Дата: 16.01.2014

След като процедурата за избор на председател на районния съд в гр. Кула бе първоначално обявена още през април 2012 г., ВСС все още не е избрал председател на съда. Кандидатите бяха двама - Петър Живков, който е изпълняващ функциите на председател от 29.03.2012 г. и съдия Цветелина Кържева-Тенева през всички обявявания на процедурата. В момента процедурата "тече" за трети път. На 9 декември 2013 г. обаче Цветелина Кържева е декларирала свой отказ от по-нататъшно участие в процедурата.