Избор председател Районен съд Димитровград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Избор на 12 юли

Дата: 12.07.2012

С 22 /двадесет и два/ гласа “за”, 0 “против” и 2 /два/ гласа “въздържали се” ВСС назначи Иван Маринов за председател на Районен съд Димитровград.