Избор председател Районен съд Дряново

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра Мариета Спасова от Районен съд Свищов за председател на Районен съд Дряново.

Дата: 26.07.2013

ВСС избра Мариета Спасова за председател на дряновския районен съд при следното гласуване отразено в протокол №30 от 24 юли, 2013 г.:

8 гласа “за” за Емилия Христова Дишева, 15 гласа “за” за Мариета Спасова Спасова и 1 глас “за” за Христо Тотев Христов.