ВСС

Избор на Висш съдебен съвет

Архив 2011

Информацията на тази страница е архивирана, тъй като процедурата по избор на членове на ВСС приключи. Тук можете да намерите профили на всички кандидати от парламентарната и съдебната квоти след избор на съответния бутон от менюто по-долу. В страничното меню - "нормативна уредба", "стандарти" и "други документи" ще намерите релевантните за процедурата документи, стенограми, списъци на делегати за Общите събрания на съдии, прокурори и следователи и др. 

Висшият съдебен съвет (ВСС) се състои от 25 членове, 11 от които се избират от квотата на Народното събрание (парламентарна), 11 от квотата на съдебната власт (професионална), като съдиите избират шестима, прокурорите четирима и следователите - един. Главният прокурор, Председателят на Върховния Административен съд и Председателят на Върховния касационен съд са членове на съвета по право. Мандатът на членовете на ВСС е 5 години, без право на последователно подновяване. Изборните членове на ВСС следва да бъдат с високи професионални и нравствени качества и най-малко 15 години юридически стаж. 

Водещи събития: Всички

Изберете година:

Всички новини

Номинирани: Всички

 • Аделина Въткова Ковачева Съдия, Върховен административен съд. I колегия, IV отделение, IV състав.
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Боян Георгиев Магдалинчев Съдия, Върховен административен съд
 • Бойко Илиев Рашков Председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Михаил Райков Миков - КБ народен представител 41 НС
 • Валентина Георгиева Драганова Прокурор във Върховна административна прокуратура
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Красимир Любомиров Велчев - ГЕРБ, Димитър Николов Лазаров - ГЕРБ, Димитър Борисов Главчев - ГЕРБ, Цвета Вълчева Караянчева - ГЕРБ, Пламен Дулчев Нунев - ГЕРБ, Румен Иванов Иванов - ГЕРБ, Доброслав Дилянов Димитров - ГЕРБ народни представители 41 НС
 • Васил Цветанов Петров Избран за член на ВСС с Решение на НС от 26.09.2012 г. (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Лютви Ахмед Местан - ДПС, Христо Дамянов Бисеров - ДПС, Четин Хюсеин Казак - ДПС, Митхат Сабри Метин народни представители 41 НС
 • Величка Асенова Цанова-Гечева Съдия в Софийски градски съд
  квота: Съдии
  номинаран от:
 • Владимир Григоров Вълков Съдия в Софийски районен съд
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Хрипсиме Киркор Мъгърдичян Съдия, Софийски районен съд
 • Владислав Петров Славов Предишна длъжност: съдия в Конституционния съд (2003-2012), избран от Общото събрание на съдиите на ВАС и ВКС.
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Мартин Димитров Димитров - СК, Димо Георгиев Гяуров - СК народни представители 41 НС
 • Галина Петкова Пачовска-Карагьозова Избрана за член на ВСС с решение на НС от 26.09.2012 г. (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Мая Божидарова Манолова - КБ народен представител 41 НС
 • Галина Цветанова Матейска-Ботева Съдия във Върховен административен съд
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Марио Димитров Маринов Съдия, Върховен административен съд
 • Галя Иванова Георгиева Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Елена Йорданова Захова Съдия, Окръжен съд Пловдив
  • Евдокия Стоянова Кемалова Съдия, Апелативен съд Пловдив
 • Георги Методиев Асенов Прокурор в Окръжна прокуратура Плевен
  квота: Прокурори
  номинаран от:
  • Славчо Славов - заместник-окръжен прокурор, Окръжна прокуратура Плевен, Йорданка Антонова, Снежана Георгиева, Иван Шарков, Рени Кирилова, Валери Мирчев, Димитър Захариев, Иво Йолов, Красимир Янев, Ивайло Ангелов, Виктор Доцев, Николай Пачевски Прокурори, Окръжна прокуратура Плевен
 • Даниела Благоева Ангелова Прокурор в Окръжна прокуратура Смолян
  квота: Прокурори
  номинаран от:
  • Спас Петров Динков заместник-окръжен прокурор, Окръжна прокуратура Смолян
 • Даниела Петрова Костова Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Ванухи Бедрос Аракелян Административен ръководител-председател, Окръжен съд Варна
 • Денчо Здравков Стоянов Съдия в Окръжен съд Бургас
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Димитър Танев Иванов, Росен Парашкевов, Петя Георгиева, Катя Господинова (в писмените мотиви към предложението присъства и името на съдия Мъгърдич Мелкон Мелконян, но без подпис в документа) Съдии, Окръжен съд Бургас
 • Димитър Костадинов Узунов Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Яне Янев - РЗС, Кристияна Петрова - РЗС, Бисерка Петрова - РЗС, Цвета Георгиева - ПА, Огнян Пейчев - ПА, Огнян Тетимов - ПА, Стоян Иванов - ПА, Димитър Колев - РЗС, Димитър Карбов - ПА, Валентин Иванов - ПА, Емил Василев - РЗС, Кирил Гумнеров - ПА народни представители 41 НС
 • Елка Живкова Атанасова Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Прокурори
  номинаран от:
  • Георги Йорданов Стоилов Административен ръководител районен прокурор, Районна прокуратура Благоевград
 • Емилия Костадинова Нашева Заместник на административния ръководител, Апелативен съд Бургас
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Румяна Манкова-Калошева Съдия, Апелативен съд Бургас
 • Ерик Богомилов Василев Съдия в Софийски градски съд
  квота: Съдии
 • Йордан Костадинов Давчев завеждащ отдел „Следствен” при Окръжна прокуратура – гр.Пловдив
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Волен Николов Сидеров - ПА народен представител 41 НС
 • Калин Иванов Калпакчиев Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Антоанета Благоева Данова Съдия, Софийски апелативен съд
 • Камен Василиев Иванов Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Съдии
 • Камен Добринов Ситнилски Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Прокурори
  номинаран от:
  • Марио Емилов Стоянов Прокурор, Върховна касационна прокуратура
 • Каролина Неделчева Михайлова Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Димитър Борисов Главчев - ГЕРБ, Цвета Вълчева Караянчева - ГЕРБ, Пламен Дулчев Нунев - ГЕРБ, Красимир Любомиров Велчев - ГЕРБ, Димитър Николов Лазаров - ГЕРБ, Румен Иванов Иванов - ГЕРБ, Емил Йорданов Радев - ГЕРБ, Красимир Георгиев Ципов - ГЕРБ народни представители 41 НС
 • Койчо Денчев Трухчев Завеждащ отдел в НСлС
  квота: Следователи
  номинаран от:
  • Лъчезар Георгиев Лазаров Следовател в отдел "04" на НСлС -
 • Любка Борисова Илиева-Въндева Съдия във Върховен касационен съд
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Емилия Василева Василева Съдия, Върховен касационен съд
 • Людмил Вътов Петков Прокурор във Върховна касационна прокуратура
  квота: Прокурори
  номинаран от:
  • Нели Йорданова Дечева Прокурор, Върховна касационна прокуратура
 • Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Лютви Ахмед Местан - ДПС, Христо Дамянов Бисеров - ДПС, Четин Хюсеин Казак - ДПС, Митхат Сабри Метин народни представители 41 НС
 • Мариана Иванова Георгиева Заместник-административен ръководител на Окръжен съд Шумен
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Мирослав Маринов Съдия, Окръжен съд Шумен
 • Мария Василева Кузманова Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Красимир Любомиров Велчев - ГЕРБ, Димитър Борисов Главчев - ГЕРБ, Цвета Вълчева Караянчева - ГЕРБ, Пламен Дулчев Нунев - ГЕРБ, Димитър Николов Лазаров - ГЕРБ, Румен Иванов Иванов - ГЕРБ, Красимир Георгиев Ципов - ГЕРБ народни представители 41 НС
 • Милка Здравкова Варнова-Итова Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Съдии
 • Милчо Иванов Генжов Прокурор в Окръжна прокуратура Габрово
  квота: Прокурори
  номинаран от:
  • Диян Димитров Атанасов Прокурор, Районна прокуратура Севлиево
 • Михаил Георгиев Кожарев Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Прокурори
  номинаран от:
  • Нели Димитрова Христозова-Трифонова Прокурор, Софийска градска прокуратура
  • Милен Георгиев Ютеров Прокурор, Софийска районна прокуратура
 • Надя Георгиева Пеловска-Дилкова Административен ръководител-председател на Окръжен съд Враца, назначена с решение на ВСС от 17.07.2014 г.
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Георги Тодоров Божинов - КБ народен представител 41 НС
 • Незабравка Иванова Стоева Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Корнелия Петрова Нинова - КБ народен представител 41 НС
 • Огнян Илиев Басарболиев Административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново, назначен с решение на ВСС от 03.07.2014 г.
  квота: Прокурори
  номинаран от:
  • Добромира Рачева Кожухарова, заместник-окръжен прокурор, Окръжна прокуратура Русе; Валентина Личева Личева, заместник-окръжен прокурор, Окръжна прокуратура Русе; Георги Димитров Георгиев, прокурор, Районна прокуратура Русе Прокурори, Русе
 • Росица Славчева Бункова-Манолова Съдия в Окръжен съд Благоевград
  квота: Съдии
 • Румен Вълков Боев Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Прокурори
  номинаран от:
  • Васил Малинов Малинов заместник-окръжен прокурор, Окръжна прокуратура Пазарджик
  • Антон Александров Попов Прокурор, Окръжна прокуратура Хасково
  • Галин Петров Гавраилов Прокурор, Окръжна прокуратура Пловдив
  • Атанас Димитров Гичев Заместник-апелативен прокурор, Апелативна прокуратура Пловдив
  • Дичо Атанасов Атанасов заместник-окръжен прокурор, Окръжна прокуратура Стара Загора
 • Румен Георгиев Георгиев Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Следователи
  номинаран от:
  • Дора Тинчева Минев Следовател в специализиран отдел "02 - Инспекторат и разследване на престъпления по служба" на НСлС
 • Савка Димитрова Стоянова Председател на II НО, Върховен касационен съд
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Биляна Давидова Чочева Съдия, Върховен касационен съд
 • Светла Димитрова Петкова Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Красимир Любомиров Велчев - ГЕРБ, Димитър Борисов Главчев - ГЕРБ, Цвета Вълчева Караянчева - ГЕРБ, Пламен Дулчев Нунев - ГЕРБ, Румен Иванов Иванов - ГЕРБ, Красимир Георгиев Ципов - ГЕРБ, Доброслав Дилянов Димитров - ГЕРБ народни представители 41 НС
 • Сергей Петров Стойчев Заместник-градски прокурор, СГП
  квота: Прокурори
 • Соня Николова Найденова Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Красимир Любомиров Велчев - ГЕРБ, Димитър Борисов Главчев - ГЕРБ, Цвета Вълчева Караянчева - ГЕРБ, Пламен Дулчев Нунев - ГЕРБ, Димитър Николов Лазаров - ГЕРБ, Румен Иванов Иванов - ГЕРБ, Доброслав Дилянов Димитров - ГЕРБ, Красимир Георгиев Ципов - ГЕРБ народни представители 41 НС
 • Тодор Димитров Мерджанов Прокурор във ВАП с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Дарин Величков Матов - РЗС, Тодор Димитров Великов - РЗС, Димитър Йорданов Чукарски - РЗС, Огнян Андонов Пейчев - ПА, Валентин Николов Иванов - ПА, Калина Венелинова Урумова - ПА, Огнян Димитров Тетимов - ПА, Димитър Анастасов Карбов - ПА народни представители 41 НС
 • Цветанка Тинкова Гетова Административен ръководител-районен прокурор, Районна прокуратура Варна
  квота: Прокурори
  номинаран от:
  • Владимир Чавдаров Административен ръководител окръжен прокурор, Окръжна прокуратура Варна
 • Юлиана Генчева Колева Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Д.Танева, К.Велчев, К.Ципов, Д. Главчев, Ц. Караянчева, П.Нунев, Р. Иванов, Д. Лазаров, М. Панайотова, Т. Въжарова, Е.Радев, Ст. Гюзелев, М.Петков, Е Стоев, А. Стаменов, Ив.Вълков, Д. Йорданова, Г. Милева-Георогиева, Л. Христова, В.Петрова, Д. Димитров народни представители 41 НС - ПГ ГЕРБ
 • Юлия Емилова Ковачева Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Съдии
  номинаран от:
  • Росица Богданова Савова-Янева заместник-административен ръководител, Окръжен съд Кюстендил
 • Ясен Тодоров Тодоров Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
  квота: Парламентарна квота
  номинаран от:
  • Николай Янков Пехливанов - ПА народен представител 41 НС