ВСС

Избор на Висш съдебен съвет

Архив 2011

Информацията на тази страница е архивирана, тъй като процедурата по избор на членове на ВСС приключи. Тук можете да намерите профили на всички кандидати от парламентарната и съдебната квоти след избор на съответния бутон от менюто по-долу. В страничното меню - "нормативна уредба", "стандарти" и "други документи" ще намерите релевантните за процедурата документи, стенограми, списъци на делегати за Общите събрания на съдии, прокурори и следователи и др. 

Висшият съдебен съвет (ВСС) се състои от 25 членове, 11 от които се избират от квотата на Народното събрание (парламентарна), 11 от квотата на съдебната власт (професионална), като съдиите избират шестима, прокурорите четирима и следователите - един. Главният прокурор, Председателят на Върховния Административен съд и Председателят на Върховния касационен съд са членове на съвета по право. Мандатът на членовете на ВСС е 5 години, без право на последователно подновяване. Изборните членове на ВСС следва да бъдат с високи професионални и нравствени качества и най-малко 15 години юридически стаж. 

Водещи събития: Съдии

Изберете година:
Подстраница на Професионална квота

Всички новини

Номинирани: Съдии

 • Аделина Въткова Ковачева Съдия, Върховен административен съд. I колегия, IV отделение, IV състав.
  номинаран от:
  • Боян Георгиев Магдалинчев Съдия, Върховен административен съд
 • Величка Асенова Цанова-Гечева Съдия в Софийски градски съд
  номинаран от:
 • Владимир Григоров Вълков Съдия в Софийски районен съд
  номинаран от:
  • Хрипсиме Киркор Мъгърдичян Съдия, Софийски районен съд
 • Галина Цветанова Матейска-Ботева Съдия във Върховен административен съд
  номинаран от:
  • Марио Димитров Маринов Съдия, Върховен административен съд
 • Галя Иванова Георгиева Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  номинаран от:
  • Елена Йорданова Захова Съдия, Окръжен съд Пловдив
  • Евдокия Стоянова Кемалова Съдия, Апелативен съд Пловдив
 • Даниела Петрова Костова Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  номинаран от:
  • Ванухи Бедрос Аракелян Административен ръководител-председател, Окръжен съд Варна
 • Денчо Здравков Стоянов Съдия в Окръжен съд Бургас
  номинаран от:
  • Димитър Танев Иванов, Росен Парашкевов, Петя Георгиева, Катя Господинова (в писмените мотиви към предложението присъства и името на съдия Мъгърдич Мелкон Мелконян, но без подпис в документа) Съдии, Окръжен съд Бургас
 • Емилия Костадинова Нашева Заместник на административния ръководител, Апелативен съд Бургас
  номинаран от:
  • Румяна Манкова-Калошева Съдия, Апелативен съд Бургас
 • Ерик Богомилов Василев Съдия в Софийски градски съд
 • Калин Иванов Калпакчиев Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
  номинаран от:
  • Антоанета Благоева Данова Съдия, Софийски апелативен съд
 • Камен Василиев Иванов Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
 • Любка Борисова Илиева-Въндева Съдия във Върховен касационен съд
  номинаран от:
  • Емилия Василева Василева Съдия, Върховен касационен съд
 • Мариана Иванова Георгиева Заместник-административен ръководител на Окръжен съд Шумен
  номинаран от:
  • Мирослав Маринов Съдия, Окръжен съд Шумен
 • Милка Здравкова Варнова-Итова Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
 • Росица Славчева Бункова-Манолова Съдия в Окръжен съд Благоевград
 • Савка Димитрова Стоянова Председател на II НО, Върховен касационен съд
  номинаран от:
  • Биляна Давидова Чочева Съдия, Върховен касационен съд
 • Юлия Емилова Ковачева Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
  номинаран от:
  • Росица Богданова Савова-Янева заместник-административен ръководител, Окръжен съд Кюстендил