Избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Галя Гугушева информира БИПИ за извършените и приключили проверки

Дата: 13.08.2013

В писмо от 05.08.2013 г. кандидатът за КС Галя Гугушева информира БИПИ за резултатите от проверки, извършени от НАП, Инспектората към ВСС, Върховна касационна прокуратура и Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Към писмото бяха приложени и копия от съответните документи. В прикачените файлове можете да се запознаете със съдържанието на документите. Същите са приложени и към профила на г-жа Гугушева, изготвен в качеството й на кандидат за съдия в Конституционния съд в рамките на "Инициатива за прозрачни съдебни назначения".