ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

След подаване на заявление по ЗДОИ през 2012 г. БИПИ получи отговор от МВР награждаван ли е някога Сотир Цацаров с предметна награда по реда на ЗМВР

Дата: 24.02.2014

Със заявление вх.№ ЗДОИ-125 от 16.11.2012 г.  БИПИ поиска от Министерство на вътрешните работи да му бъде предоставена следната обществена информация - бил ли е награждаван някога по реда на чл. 216 от ЗМВР Сотир Цацаров, тогава административен ръководител-председател на Окръжен съд Пловдив за оказване на съдействие и конкретна помощ на МВР именно в качеството на заеманата от него длъжност. По принцип, награждаването с отличия и награди представлява нормативно установена дейност, регламентирана в Раздел VIII, чл. 214 – 216 от Закона за МВР.

Впоследствие от МВР бе получен мълчалив отказ за предоставяне на исканата информация, последван от изричен такъв. Отказът бе обжалван от БИПИ пред Върховния административен съд (ВАС),  който с Решение № 10398 от 10.07.2013 г. по адм. дело № 2551/2013 г. отмени решението за отказ за предоставяне на информация. Същото бе обжалвано с касационна жалба от министъра на вътрешните работи. С Решение № 16380 от 10.12.2013 г. петчленният състав на ВАС приема, че касационната жалба се явява неоснователна и оставя в сила така постановеното решение, с което ВАС връща административната преписка на административния орган и задължава същия да предостави исканата обществена информация.

На 20.02.2014 г. в отговор на МВР, заведен под Рег. № I-18443 от 20.02.2014 г. се съобщава, че: „със заповед, издадена през 2004 г., министърът на вътрешните работи е наградил г-н Сотир Цацаров с предметна награда „Огнестрелно оръжие” – пистолет, марка по избор и комплект боеприпаси за него от наличното въоръжение на МВР за оказано съдействие, конкретна методическа помощ на РДВР Пловдив относно разрешаването и използването на специални разузнавателни средства по реда, предвиден в закона, в резултат на което са разкрити редица извършители на престъпления в региона, срещу които са образувани следствени дела и за съществен принос за изграждане на компютърна връзка в гр. Пловдив между Окръжен съд, Окръжна прокуратура и териториалната служба на МВР.

Със заповед, издадена през 2011 г., министърът на вътрешните работи е наградил г-н Сотир Цацаров с почетно отличие на МВР „За доблест и заслуги” – III степен за оказано съдействие и конкретна помощ в противодействието на престъпността и за личен принос в развитието на отношенията между МВР и Окръжен съд – Пловдив.”

Пълният текст на решението за предоставяне на достъп до обществена информация можете да прочетете в прикачения файл.