Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Провеждане на избора за главен инспектор в Инспектората към ВСС

Дата: 06.03.2013

Изборът на главен инспектор в Инспектората към ВСС се провежда в пленарна зала на 6 март 2013 г.