Избор председател Районен съд Горна Оряховица

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Изборът на председател на РС Горна Оряховица е насрочен за 31 януари

Дата: 31.01.2013

Изборът на председател на Районен съд Горна Оряховица е насрочен за 31 януари в дневния ред на Висшия съдебен съвет. Кандидат е досегашния ръководител на съда - съдия Павлина Тонева Борисова. Повече информация за кандидата можете да намерите в конкретния профил.