Избор председател Районен съд Дупница

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

С 19 гласа "за" ВСС преизбра Ели Скоклева за председател на РС Дупница

Дата: 11.07.2013

С 19 /деветнадесет / гласа "за", 0 "против", 2 /двама/ "въздържали се", ВСС назначи Ели Георгиева Скоклева с ранг "съдия в АС" за административен ръководител-председател на Районен съд - Дупница, считано от датата на встъпване в длъжност.