Избор председател Военен съд Варна

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС закрива военните съдилища и прокуратури във Варна и Плевен*

Дата: 13.11.2013

*публикуваме препечатка от Правен свят:

Две военни съдилища, както и съответните прокуратури, трябва да бъдат закрити – тези във Варна и в Плевен. Това решение взе на днешното си заседание Висшият съдебен съвет (ВСС). Предложението бе подкрепено със 19 гласа "за", а четирима се въздържаха. Причината за преструктурирането на военните магистратури се налага заради изключително ниската натовареност, което се дължи на редуцирането на престъпленията, подсъдни на военните съдилища, както и на намаляването на щатната численост на Българската армия.

Делата, които се гледат в момента във Военен съд - Варна ще преминат към Сливенския военен съд, а тези, които са гледани в Плевенския военен съд ще отидат в Софийския военен съд.

До месец Комисията по натовареността към ВСс трябва да изготви проекторешения за закриването на тези два съдебни органа и да съгласува това решение с Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието. Комисията по предложенията и атестирането пък трябва да изготви предложения за преназначаване на магистратите, а Комисията "Съдебна администрация" - да изготви предложение за преназначаване по възможност на съдебни служители или за съкращаване. Бюджетната комисия пък трябва да изготви предложение за съдбата на движимото имущество на тези структури.

Заседанието на ВСс днес започна с конфуз. Председателят на Комисията по натовареността Калин Калпакчиев предложи на заседанието за съдбата на военните съдебни органи да бъде поканен председателят на Военно-апелативния съд Петър Петков. На това възрази, обаче, Сотир Цацаров, който попита защо не е поканен и административният ръководител на Военно-апелативната прокуратура Крум Манов. Калпакчиев обясни, че структурата на прокуратурата е централизирана, главният прокурор присъства на заседанието, дори има предложение за преструктуриране на военните органи. За да не спъвам заседанието е най-разумно да отстъпя и оттеглям предложението, каза председателят на Комисията по натовареността.

След това Калин Калпакчиев каза, че има две предложения за преструктуриране на военните органи. Едното се подкрепя от всички военни магистрати и от главния прокурор Сотир Цацаров – да бъдат закрити съдилищата и прокуратурите във Варна и в Плевен.

По-голямата част от членовете на Комисията по натовареността обаче предлагат, освен във Варна и Плевен, да се закрият и военните магистратури в Сливен.

Главният прокурор защити варианта, който предлага, с аргумента, че военните органи в Сливен трябва да останат, защото в Бургас е съсредоточен целият военноморски флот. Ако останат само два военни органа, ще изпаднем в положението Софийският военен съд да решава дела, които са от Силистренския регион, добави още главният прокурор. Допълни, че преди да внесе своето решение, прокурори са обиколили всички военни органи и са говорили с колегите за съдбата на структурите.

Все пак, добави Цацаров, независимо кое решение бъде взето от ВСС, то ще бъде знаково – процесът за изработване на нова съдебна география е започнал. Това било знак, че ВСС не просто отмята проблеми на хартия, не само се прави, че решава проблеми, а действително го прави. Главният прокурор коментира още, че по отношение на преструктурирането на военните магистратури за един кратък период е свършена колосална работа, която предишни състави на ВСС са подминавали, защото темата била тежка и носела негативи. Но такива, по думите му, са реалностите.

Той призова ВСС да започне с един прагматичен вариант – сега да закрият два органа, да видят как ще се развият нещата и няма пречка по-късно да бъде закрит и трети военен съдебен орган.

Мнозинството от ВСС се обедини около неговото становище.