Избор председател Окръжен съд Пазарджик

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра с 15 гласа "за" Елеонора Серафимова за нов административен ръководител на Окръжен съд Пазарджик

Дата: 21.11.2013

ВСС с 15 гласа „за”, 3 „против” и 5 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител на Окръжен съд Пазарджик Елеонора Петрова Серафимова, досегашен съдия в същия съд и командирована в Софийски градски съд със заповед  №2012/19.11.2012г. на председателя на Върховния касационен съд.