Избор председател Районен съд Пловдив

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра Иван Калибацев за ръководител на Районен съд Пловдив

Дата: 04.07.2013

С 16 гласа „за”, 2 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител – председател на Районен съд – Пловдив Иван Георгиев Калибацев, досегашен административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград.