Избор председател Районен съд Смолян

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра Петър Маргаритов за председател на Районен съд Смолян

Дата: 27.02.2014

На своето заседание на 27.02.2014 г. с 13 гласа „за”, 2 „против” и 6 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра Петър Христов Маргаритов за административен ръководител-председател на Районен съд Смолян. Той има над 12 години юридически стаж. Постъпва в съдебната система през 2008 г. От 02.04.2012 г. е съдия в Районен съд – Смолян, а от 29.07.2013 г. е определен за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на съда.

Източник: Пресцентър на ВСС