Избор председател Районен съд Асеновград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Висшият съдебен съвет отново не избра административен ръководител на Районен съд Асеновград

Дата: 06.03.2014

На 8 октомври 2013 г. Висшият съдебен съвет (ВСС) обяви свободната длъжност за председател на Районен съд Асеновград, като кандидатиралите се бяха трима съдии от съда - Мария Пейчева, Мария Караджова и Иван Шейтанов. На 5 декември ВСС събеседва с кандидатите като гласуването приключи с балотаж между Мария Караджова (9 гласа "за") и Иван Шейтанов (12 гласа "за"), но нито един от тях не получи необходимия брой гласове.
На 6 март се състоя второто събеседване при същите кандидати, като резултатите са: 
7 гласа "за", 7 гласа "против" и 5 гласа "въздържали се" за Мария Караджова;
2 гласа "за", 9 гласа "против" и 8 гласа "въздържали се" за Мария Пейчева;
8 гласа "за", 6 гласа "против" и 5 гласа "въздържали се”"за Иван Шейтанов;

След проведения балотаж отново между Мария Караджова и Иван Шейтанов, резултатите от гласуването бяха: 8 гласа "за", 9 гласа "против", 2 гласа "въздържали се" срещу 10 гласа "за", 6 гласа "против" и 3 гласа "въздържали се". Така административен ръководител-председател на Районен съд Асеновград отново не бе избран. И.ф. председател е Мария Пейчева.