Избор председател Районен съд Троян

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра председатели на АдмС Плевен и РС Троян

Дата: 19.12.2013

На днешното си заседание Висшият съдебен съвет проведе избор на административни ръководители на Административен съд Плевен и Районен съд Троян. С 14 гласа „за”, 7 „против” и 3 „въздържал се” Полина Христова Богданова-Кучева бе избрана за административен ръководител на АдмС Плевен. Досега съдия Богданова изпълняваще председателските функции в съда. С 16 гласа „за”, 2 „против” и 5 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител-председател на Районен съд Троян Петя Николова Гатева, досегашен заместник-председател на същия съд.