Избор председател Административен съд Добрич

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Съдии от Административен съд Добрич са гости в новото издание на „Човекът под тогата”

Дата: 30.05.2014

През м. ноември 2013 г. се проведе изборът за административен ръководител на Административен съд Добрич. В процедурата участваха съдиите от същия съд Красимира Иванова и Таня Димитрова. И двете кандидатки с готовност се отзоваха на поканата на БИПИ да се включат в Инициативата за прозрачни съдебни назначения при изготвянето на техните профили. Към това, и двете съдии отговориха на анкетните листове за самооценка, които им изпратихме. Впечатлени от техния позитивизъм и отзивчивост, поканихме съдия Иванова и съдия Димитрова да се включат в едно "двойно" интервю за майското издание на „Човекът под тогата”.

Интервюто на съдия Иванова можете да прочетете на този линк. С интервюто на съдия Димитрова можете да се запознаете на този линк.

На сайта на Инициативата за прозрачни съдебни назначения (judicialprofiles.bg) можете да прегледате и профилите на съдиите Иванова и Димитрова.