Избор председател Административен съд - София област

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Мария Попова без избрана за председател на Административен съд София-област

Дата: 12.12.2013

На днешното си заседание с 14 гласа „за”, 3 „против” и 5 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител-председател на Административен съд София-област Мария Христова Попова, досегашен съдия в Административен съд София-град.