Избор председател Районен съд Видин

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС преизбра съдия Даниел Димитров за председател на Районен съд Видин

Дата: 20.02.2014

С 16 гласа "за", 1 "против" и 3 "въздържал се" ВСС избра за административен ръководител-председател на Районен съд Видин Даниел Нинов Димитров, досегашен административен ръководител на съда.