Избор председател Административен съд Варна

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС преизбра Тинка Косева за административен ръководител на Административен съд Варна

Дата: 23.01.2014

На днешното си заседание с 18 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра Тинка Атанасова Косева за административен ръководител-председател на Административен съд Варна за втори пореден мандат.