Избор председател Апелативен съд Варна

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Ванухи Аракелян бе избрана за административен ръководител на Апелативен съд Варна

Дата: 06.02.2014

На днешното си заседание с гласа 18 „за”, 3 „против” и 3 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител-председател на Апелативен съд Варна Ванухи Бедрос Аракелян, досегашен административен ръководител на Окръжен съд Варна. Тя има над 22 г. юридически стаж. От 1991 г. е съдия в Районен съд Варна. От 01.10.1996 г. е назначена за съдия в Окръжен съд Варна, като от 24.06.2004 г. е негов административен ръководител.

Източник: Пресцентър на Висшия съдебен съвет