Избор председател Административен съд Благоевград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Мария Тодорова бе избрана за административен ръководител на Административен съд Благоевград

Дата: 30.01.2014

На днешното си заседание с 21 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител-председател на Административен съд Благоевград Мария Цанкова Тодорова.