Избор председател Районен съд Велико Търново

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра Десислава Чалъкова-Минчева за административен ръководител на РС Велико Търново

Дата: 15.05.2014

На днешното си заседание със 17 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра Десислава Миткова Чалъкова-Минчева за административен ръководител-председател на Районен съд гр. Велико Търново. Това е втори мандат за съдия Чалъкова на този пост.

Съдия Десислава Миткова Чалъкова-Минчева има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Работила е последователно като съдия в Районен съд Горна Оряховица и Районен съд Велико Търново, заемала е ръководните длъжности на зам. административен ръководител и административен ръководител на Районен съд Велико Търново.

Източник: Пресцентър на ВСС