Избор Председател Районен съд Сливница

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС преизбра Георги Николов за председател на Районен съд Сливница

Дата: 13.03.2014

С пълно единодушие от 23 гласа "за", Висшият съдебен съвет избра Георги Николов Николов за административен ръководител-председател на Районен съд Сливница за втори мандат.