Избор председател Районен съд Кубрат

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра Албена Великова за председател на Районен съд Кубрат

Дата: 06.03.2014

На днешното си заседание eдинодушно, с 18 гласа „за”, Висшият съдебен съвет избра Албена Дякова Великова за административен ръководител-председател на Районен съд Кубрат. Тя има над 15 години юридически стаж. От края на 1999 г. е съдия в Районен съд Кубрат, като с решение на ВСС от 09.01.2014 г. е определена за изпълняваща функциите административен ръководител на съда.

Източник: Пресцентър на ВСС