Избор председател Районен съд Дулово

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра Николай Кънчев за председател на РС Дулово

Дата: 16.04.2014

На своето заседание на 16.04.2014 г. и след проведено електронно гласуване и при обявен резултат: с 15 гласа “за”, 3 “против”, 3 “въздържали се” за Николай Костадинов Кънчев и 1 глас “за”, 16 “против”, 4 “въздържали се” за Веселин Димитров Димитров, ВСС избра Николай Кънчев за административен ръководител-председател на РС Дулово.