Избор председател Апелативен съд Пловдив

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Магдалина Иванова е новият шеф на Апелативен съд Пловдив*

Дата: 29.05.2014

публикуваме препечатка от legalworld.bg с автор Денислав Цонев:

Съдия Магдалина Иванова е новият председател на Апелативен съд-Пловдив. Досегашната зам.-председателка на Пловдивския окръжен съд и ръководител на наказателната му колегия спечели изборите за шеф на Апелативния съд, след като събра необходимия минимум от 13 гласа в своя полза. Единственият друг кандидат за поста бе досегашният административен ръководител на съда Георги Чамбов, който обаче бе подкрепен само от 9 членове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

В подкрепа на Магдалина Иванова се изказаха Незабравка Стоева и Димитър Узунов. Стоева заяви, че е изключително впечатлена от работата на Иванова, както и от подробното и задълбочено познаване на всички проблеми в съдилищата в региона. Димитър Узунов каза, че не би подкрепил председател, който не влиза на заседание. Според него Иванова показала голяма доза инициативност, освен това констатирал, че тя е и дейна.

При представяне на концепциите на двамата кандидати стана дума за случайното разпределение на делата и констатираните пропуски в Пловдивския апелативен съд. Каролина Неделчева попита Чамбов за тези констатации в предишния доклад на ВКС, в който се казва, че на практика случайното разпределяне на делата се извършва от служители на съда. Чамбов обясни, че такъв проблем е съществувал и технически разпределянето е било извършвано от служители, но от 1 април т. г. тази дейност се извършва от него, каквото е изискването в правилника на ВСС. Чамбов добави, че в последния доклад на Върховния касационен съд се казва, че препоръките по отношение на разпределението на делата са изпълнени.

По време на изслушването стана дума за програмите за случайно разпределение, като в съда е въведена програмата "Паралел - Кодинов", докато съдия Иванова казва и в концепцията си, и днес при изслушването, че държи да се ползва по-разпространената "Лоу чойс" (Law Choice).

"Не съм толкова технически грамотен, за да кажа коя система е по-добра. Не мисля, че "Лоу чойс" има повече предимства и не мисля, че това е добро решение. Затова и не бихме се съобразили с препоръките в миналия доклад, които и ги няма в последния", каза по този повод Георги Чамбов.

Според Иванова смяната на програмата за разпределение е наложителна, като нейната визия е и за изцяло нови вътрешни правила за разпределението на случен принцип. В тях следвало да се съдържат обособени групи дела по видове и имена на съдиите, които участват в разпределението, както и процент на натовареността им. Тя изрично подчерта, че държи в разпределението да се включат председателят и заместниците му.

Различно виждане двамата кандидати имаха и относно броя на заместниците си. Чамбов бе категоричен, че не би редуцирал броя, но евентуално ще има нови заместници, които да са по-млади и инициативни, въпреки че работел добре и със сегашните – Недялка Василева, Мариана Хитева и Цветана Михова.

Магдалина Иванова обясни пък, че би работила с един заместник по-малко. Пред членовете на съвета тя каза, че тенденцията е постъпленията на наказателни дела в Апелативния съд да намаляват и по тази причина е напълно възможно един от щатовете за зам.-председател да бъде съкратен и трансформиран в щат за редови съдия, като функциите бъдат поети от председателя на съда. По думите ѝ, по същата логика може да се съвместят функциите на председателите на гражданското и на търговското отделение, като бъдат поети от един заместник-председател.

Сред приоритетите на Иванова са да извършва повече от веднъж годишно проверки в апелативния район. Според нея това следва да се прави ежемесечно, за да има поглед над съдиите.

В подкрепа на Георги Чамбов се изказаха Калин Калпакчиев и председателят на ВКС проф. Лазар Груев. Калпакчиев подчерта, че в Апелативен съд Пловдив е имало констатирани само технически несъвършенства в разпределението на делата, които са отстранени. От друга страна, както оценката на съдия Чамбов, така и тази за работата на съда, са много добри.

"Единственият логичен избор е да определим господин Чамбов отново за председател, защото аз лично не виждам разумно съмнение и логическа причина да го сменим", каза Калин Калпакчиев. Лазар Груев допълни, че има много добри впечатления от Чамбов, като "един много добър професионалист, спокоен и добър ръководител".