Избор председател Окръжен съд Варна

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра Марин Маринов за председател на ОС Варна

Дата: 16.04.2014

На своето заседание на 16.04.2014 г. след проведено електронно гласуване и при обявен резултат: с 11 гласа “за”, 4 “против”, 8 “въздържали се” за Марин Георгиев Маринов; 6 гласа “за”, 10 “против”, 7 “въздържали се” за Светлозар Георгиев Георгиев и 4 гласа “за”, 11 “против”, 8 “въздържали се” за Даниела Светозарова Христова, и след проведен балотаж между Марин Георгиев Маринов и Светлозар Георгиев Георгиев и получен резултат: с 13 гласа „за”, 4 „против”, 6 „въздържали се” за Марин Георгиев Маринов и 5 гласа „за”, 12 „против”, 6 „въздържали се” за Светлозар Георгиев Георгиев, ВСС избра Марин Маринов за административен ръководител-председател на Окръжен съд Варна.