Избор председател Апелативен съд София

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Софийският апелативен съд остава без председател. ВСС не успя да избере шеф на съда измежду Стефан Гроздев и Веселин Пенгезов. Недим Генджев чете молитва-проклятие срещу членове на съвета*

Дата: 19.11.2014

*препечатка от legalworld.bg:

За втори път Висшият съдебен съвет (ВСС) не успя да избере председател на Софийския апелативен съд.

Кандидатите бяха двама – временно отстраненият от длъжността съдия Веселин Пенгезов и заместник-ръководителят на САС Стефан Гроздев, който в момента е изпълняващ функциите председател.

Първият бе подкрепен само от един от членовете на съвета, 16 бяха "против", а петима се въздържаха. За Стефан Гроздев гласуваха 11 от членовете на съвета, шестима бяха "против", а петима се въздържаха.

При първата процедура за избор на председател на Софийския апелативен съд се яви само Веселин Пенгезов. Но на 15 май той бе временно отстранен от длъжност заради повдигнати срещу него обвинения и на 26 юни едва четирима от членовете на съвета го подкрепиха.12 бяха "против", а петима се въздържаха.

Любопитното в този избор е, че и срещу двамата кандидати прокуратурата е предприела действия. Веселин Пенгезов е разследван за злоупотреба със средства по европейски програми, а срещу Стефан Гроздев има висяща прокурорска проверка.

По време на изслушването на Гроздев, представляващата ВСС Соня Найденова го попита именно за тази висяща прокурорска проверка.

Зам.-шефът на САС обясни, че на 20 април 2011 г. състав на Софийския апелативен съд, на който председател е бил той, е взел решение, с което регистрирал проведена на 12 февруари с.г. мюсюлманска конференция, която преизбрала Мустафа Алиш Хаджи за главен мюфтия. Тогава, пред медиите, Недим Генджев обяви, че е сезирал прокуратурата и Висшия съдебен съвет по повод съдебното решение и директно обвини съдия Гроздев, че е взел 350 000 евро. Генджев твърдял, че има доказателства за това и е готов да го заяви и пред прокурор, и пред съда.

По този повод има прокурорска проверка. През септември Софийската апелативна прокуратура е отменила отказ на СГП да образува досъдебно производство по повод сигнала на Генджев и разпоредила допълнителна проверка.

Стефан Гроздев каза, че наскоро при него са идвали разследващи и са поискали да им качи на флашка решението си от 2011 година.

Председателят на Етичната комисия Ясен Тодоров поясни, че материалите са класифицирани, но той е бил в прокуратурата, за да се запознае с тях. Каза, че на два пъти СГП е отказвала да образува досъдебно производство, а САП отменя отказа. Добави, че проверката касае не само съдия Гроздев, но и други лица и именно заради тях проверката продължава.

Самият Недим Генджев също беше днес пред сградата на ВСС, където проведе мълчалив протест срещу кандидатурата на Стефан Гроздев.

След като помълча няколко минути, Генджев каза молитва-проклятие "към онези, които ще гласуват за Стефан Гроздев". Според тази молитва, проклятието ще застигне до един месец онези, които подкрепят съдия Гроздев. Недим Генджев каза, че до момента само три пъти е произнасял молитвата-проклятие и тя е действала.

Иначе, по време на заседанието, зам.-шефът на САС бе засипан с въпроси за случайното разпределение на делата и за натовареността в отделенията. Питанията са свързани с доклад от проверка в САС, извършена преди време от ВКС, която констатира нарушения именно в тези две области. Гроздев призна, че е имало период, в който натоварването не е било равномерно, но тази нередност вече е отстранена.

По отношение на случайното разпределение, каза, че има правила от 2011 г., които периодично се актуализират. Стана ясно още, че гражданските и търговските дела се разпределят заедно, при входирането им те получавали единна номерация.

Гроздев призна, че през периода, в който е и.ф. ръководител на САС, не е извършвал нито една проверка на окръжен съд от съответния апелативен район, защото няма пари. А за извършването на тези проверки трябва да се командироват съдии. Що се отнася до липсата на проверки в СГС, който е един етаж над САС, Гроздев обясни, че е необходимо време, за да се отделят магистратите от съдебните заседания.

От думите му стана ясно, че съдиите в САС нямат никакво желание да попълват анкетните карти, с помощта на които ще се определи норма на натовареност. От 58 поканени съдии, четирима са попълнили картите, а други четирима са в процес на попълване. Самият Гроздев тези дни също започнал да попълва анкетната карта, но имало срив в интернет и не успял да довърши. Добави, че не може насила да накара колегите си да участват в проучването.

Веселин Пенгезов, от своя страна, беше изключително лаконичен в представянето на концепцията си. Всъщност такова нямаше. Той каза точно две изречения: "Стефан Гроздев е написал в концепцията си, че САС има високи достижения. Това е работа на моите колеги под мое ръководство."

След това му бяха зададени въпроси, отправени от една неправителствена организация. Ясен Тодоров попита дали има неща, които не е обявил в декларацията си за конфликт на интереси, на което Пенгезов отсече, че всичко е декларирал. "НПО да каже какво не съм декларирал", добави той.
Каза, че от три години живее под наем в къща в кв. "Симеоново", наемът е 900 лева на месец. Поясни, че има собственост – етаж от къща, но напуснал този имот, защото не можел да съжителства с другия собственик.

По време на дебатите Калин Калпакчиев, Юлия Ковачева и Соня Найденова казаха, че няма да подкрепят нито един от двамата кандидати, като основно аргументите им бяха свързани с кандидатурата на Стефан Гроздев, тъй като при предишната процедура са коментирали тази на Веселин Пенгезов.

Тримата имаха възражения срещу работата на зам.-шефа на САС по отношение на случайното разпределение на делата, натовареността, липсата на проверки на окръжните съдилища, което ги навеждало на мисълта, че няма да се справи с отговорностите, които изисква длъжността председател на САС.

След неуспешния избор Стефан Гроздев каза, че все още не знае дали ще се кандидатира отново, а Веселин Пенгезов обяви, че всички избори са политически и че продължава да командва този, който е командвал и преди изборите. На въпрос кой е той, Пенгезов погледна нагоре.