Избор председател Апелативен съд Велико Търново

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС не избра председател на Апелативен съд Велико Търново

Дата: 12.06.2014

ВСС събеседва с кандидата за председател на Апелативен съд Велико Търново - Румян Жеков Христов на 12 юни 2014 г. Членовете на Съвета гласуваха с 5 гласа “за”, 5 “против” и 6 “въздържали се”, като това не доведе до избор. Очаква се повторно обявяване на процедурата за в бъдеще.