Избор председател Окръжен съд Кърджали

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Предстоящи избори на административни ръководители на съдилища

Дата: 23.06.2014

На две заседания тази седмица - на 25-ти и на 26-ти юни, Висшият съдебен съвет предстои да проведе избор на административни ръководители на пет съдилища - Районен съд Тервел, Окръжен съд Кюстендил, Окръжен съд Кърджали и Окръжен съд Силистра, както и отложеният избор на председател на Апелативен съд София. Кандидатите са:

- за Районен съд Тервел: Ганчо Манев Драганов (административен ръководител-председател на Районен съд Тервел). Изборът ще се проведе на 25.06.2014 г.

- за Окръжен съд Кюстендил: Мирослав Милчев Начев (административен ръководител-председател на Окръжен съд Кюстендил). Изборът ще се проведе на 26.06.2014 г.

- за Окръжен съд Кърджали: Георги Стоянов Милушев (административен ръководител-председател на Окръжен съд Кърджали). Изборът ще се проведе на 25.06.2014 г.

- за Окръжен съд Силистра: Людмил Петров Хърватев (заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд Силистра). Изборът ще се проведе на 25.06.2014 г.

- за Апелативен съд София: Веселин Славов Пенгезов (административен ръководител-председател на Апелативен съд София). Изборът ще се проведе на 26.06.2014 г.