Избор председател Окръжен съд Монтана

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Троен гаф на ВСС при избора на шеф на Окръжния съд в Монтана*

Дата: 15.01.2015

*публикуваме препечатка от legalworld.bg:

 

Поредното скандално гласуване проведе днес Висшият съдебен съвет (ВСС). При избора на председател на Окръжен съд-Монтана членовете на съвета допуснаха троен гаф - прегласуваха без ясни мотиви, не проведоха гласуване за втория кандидат и събраха повече положителни гласове от присъстващите в залата.

За поста председател на ОС-Монтана има две кандидатки - Милена Бранкова, зам.-шеф на съда и Светла Станимирова, редови съдия там.

След като изложиха концепциите си, ВСС пристъпи към гласуване. Първа бе Милена Бранкова. Тя събра 12 гласа "за", 2 "против" и 6 "въздържали се". Веднага, след като видя резултата, Галя Георгиева се възмути от него и каза, че в залата не присъстват всички членове на съвета и поиска почивка. Така членовете на съвета си дадоха пет минути, без въобще да проведат гласуване за втория кандидат.

След паузата Мария Кузманова се извини на колегите си, но и се наложило да напусне залата при първото гласуване по обективни причини, което, според юристи, не е основание за прегласуване на избора. Но така или иначе се стигна до това и тъй като само Кузманова се обади, логично беше гласовете за Милена Бранкова да се увеличат с един. Но тя бе подкрепена от 16 от членовете на съвета, двама бяха "против", а трима се въздържаха. Светла Станимирова пък получи 7 гласа "за" и по пет гласа "против" и "въздържал се".

Представляващата ВСС Соня Найденова, обаче, реагира веднага. Тя изтъкна, че сборът на положителните гласове на двете кандидатки е повече от членовете на съвета в залата – общо 23 гласа от 21 присъстващи. Затова ВСС приложи една спорна своя практика, предложена преди няколко месеца от Ясен Тодоров – да се отнемат толкова гласа от кандидатите, колкото са над броя на присъстващите. Така окончателно в протокола от заседанието беше записано, че Милена Бранкова е избрана за шеф на ОС-Монтана с 14 гласа, а положителните гласове на Светла Станимирова станаха 5.

По-късно, при избора на председател на Окръжния съд в Разград, Ясен Тодоров призова колегите си да бъдат достатъчно отговорни и да спазват правилата, които сами са гласували. Според него колегите му, които два пъти са натиснали зеленото копче, правят това "умишлено, за да се дискредитира настоящия състав на ВСС и да се продължи атаката, която продължава от няколко месеца".

Не за първи път ВСС променя крайния резултат от гласуването с прегласуване като се изтъква абсурдния мотив, че някой липсва или се е объркал. Всъщност именно при първата процедура за избор на шеф на ОС-Монтана през юли 2014 г. Незабравка Стоева, усмихвайки се, каза, че се е объркала и поиска прегласуване, което бе прието от колегите ѝ. Подобно развитие на нещата се случи при избора на председател на Районния съд в Асеновград преди няколко месеца. А съвсем наскоро по този начин, с прегласуване заради грешки, Ерна Павлова бе избрана за председател на Районен съд-Варна.