Избор председател Районен съд Петрич

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

На 10 септември ВСС избира председател на РС Петрич

Дата: 09.09.2014

На свое заседание на 10.09.2014 г. Висшият съдебен съвет ще проведе избор на председател на РС Петрич. Изборът бе отложен от заседание на Съвета от 23.07.2014 г., когато една от кандидатките не се яви за изслушване и представи болничен лист (вж. Протокол №34/23.07.2014 г.). Кандидати по процедурата са Мая Христова Банчева-Кобурова, административен ръководител на РС Петрич, и Ирина Владимирова Арменова-Янчева, прокурор в Специализираната прокуратура.

Профилите на кандидатите са публикувани на www.judicialprofiles.bg.