Избор председател Окръжен съд Смолян

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС не избра административен ръководител-председател на Окръжен съд Смолян

Дата: 17.07.2014

На заседанието на 17 юли 2014 г. ВСС проведе събеседване с Любен Хаджииванов по процедурата за избор на административен ръководител-председател на Окръжен съд Смолян. Висшият съдебен съвет, след проведено електронно гласуване, гласува по следния начин: 10 гласа „за”, 5 „против” и 7 „въздържали се”, в резултат на което не избра административен ръководител на съда. Процедурата следва да бъде обявена наново.