Избор председател Районен съд Самоков

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

На 4 декември ВСС избира председател на Районен съд Самоков.

Дата: 04.12.2014

На 4 декември ВСС избра председател на Районен съд Самоков. Съдия Янко Чавеев беше избран със 17 гласа "за", 1 "въздържал се" и 0 "против" от страна на членовете на ВСС.