Избор председател Районен съд Девня

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Даниела Вълева е новият председател на Районен съд Девня

Дата: 06.11.2014

Висшият съдебен съвет със 17 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се” избра Даниела Христова Вълева за председател на Районен съд  Девня.