Избор председател Районен съд Крумовград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра Марин Чорбаджийски за административен ръководител на Районен съд Крумовград

Дата: 12.11.2014

ВСС с 19 гласа "за", 0 "против" и 1 "въздържал се" избра Марин Митков Чорбаджийски за председател на Районен съд Крумовград.