Избор председател Районен съд Разград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

На 12 ноември ВСС избира председател на Районен съд Разград

Дата: 12.11.2014

На 12 ноември ВСС избира председател на Районен съд Разград. Кандидат е Маргарита Новакова, досегашен административен ръководител-председател на съда.