Избор председател Окръжен съд Русе

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Искра Блъскова е новият председател на ОС Русе

Дата: 16.10.2014

Висшият съдебен съвет избра с 16 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържали се” Искра Георгиева Блъскова за административен ръководител-председател на Окръжен съд Русе. Другите участници в конкурсната процедура получиха съответно Венцислав Димитров Василев, председател на Районен съ Русе, 2 гласа „за”, 13 „против” и 7 „въздържали се” и Росица Радославова Ангелова, съдия в Окръжен съд Русе, 4 гласа „за”, 8 „против” и 10 „въздържали се”.