Избор председател Районен съд Карнобат

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС избра председател на Районен съд Карнобат

Дата: 11.12.2014

С 16 гласа "за", 1 "против" и 1 "въздържал се" Висшият съдебен съвет избра съдия Татяна Станчева-Иванова за председател на Районен съд Карнобат.